System aktywnego prowadzenia narzędzia AutoTracTechnologia rolnictwa precyzyjnego

  • Ciągnik i narzędzie jadą po tym samym torze
  • Idealnie równe ścieżki i odstępy między roślinami
  • Bez strat w uprawach, bez uszkodzeń rur instalacji nawadniających i cienkościennych przewodów kroplujących
  • Doskonale proste skiby i równomierne warstwy siewne

Najwyższa precyzja

Kiedy największa dokładność jest absolutną koniecznością, układ aktywnego prowadzenia narzędzia gwarantuje, że ciągnik i narzędzie będą jechać dokładnie po tej samej ścieżce, co eliminuje zjawisko niszczenia roślin przy kolejnych przejazdach. Pozwala również uniknąć przypadkowego uszkodzenia kanałów i rur instalacji nawadniającej.

System współpracuje z narzędziami kierowanymi wyposażonymi w sterowanie wałkiem bocznym, zaczepem rolniczym, osią lub tarczami. Dzięki zainstalowaniu odbiorników StarFire 6000 zarówno na ciągniku, jak i narzędziu maszyny wzajemnie komunikują się ze sobą, co zapewnia najwyższą precyzję przejazdów. Sygnały RTK lub SF3 umożliwiają prowadzenie zarówno po prostych, jak i zakrzywionych ścieżkach. W przypadku zastosowań z wykorzystaniem dwóch odbiorników StarFire™ 6000 mogą one odbierać ten sam sygnał korekcyjny dzięki funkcji wspólnego sygnału, co prowadzi do jego wzmocnienia.

Plough Steer

Plough Steer

Absolutnie proste skiby można uzyskać dzięki funkcji iSteer Plough w pługach z regulowaną szerokością. System iSteer umożliwia także orkę pól po łuku.

* Dostępny tylko w wybranych krajach