Spokojna głowa dzięki rozszerzonej gwarancji na Twoją maszynę leśną

Harvester in the forest

Jedną z nadrzędnych reguł, które stoją za rozwojem maszyn leśnych w John Deere Forestry, jest od zawsze nacisk na wysoką jakość. Odzwierciedla to między innymi znakomity czas bezproblemowej eksploatacji naszych maszyn. Jednak trudne warunki leśne mogą czasem stanowić wyzwanie nawet dla najbardziej niezawodnej maszyny — a ponadto istnieje ewentualność, że powstaną nieprzewidziane problemy techniczne.

John Deere Forestry oferuje najbardziej kompleksowe opcje gwarancji na rynku: gwarancje standardowe i gwarancje rozszerzone.

Gwarancja standardowa

Każda nowa maszyna jest zawsze objęta gwarancją standardową oraz gwarancją na elementy konstrukcyjne udzieloną przez fabrykę. Gwarancja standardowa obowiązuje przez pierwszy rok albo pierwsze 2 000 godzin eksploatacji. W zakres gwarancji standardowej wchodzą wady materiałowe i wady wykonania wszystkich części maszyny podstawowej, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych oraz elementów ulegających zużyciu.

W John Deere mamy pełne przekonanie i zaufanie do jakości naszych maszyn — dlatego udzielamy najlepszej na rynku gwarancji na elementy konstrukcyjne, w postaci certyfikatu jakości.
Ta gwarancja konstrukcyjna dotyczy naszych maszyn już od dwudziestu lat — nikt nie oferuje tego dłużej od nas! Gwarancją objęta jest cała konstrukcja maszyny podstawowej: ramy przednia i tylna, odlew środkowego przegubu (złącza), rama przechylna kabiny, słup żurawia oraz wysięgnik główny. Gwarancja konstrukcyjna obowiązuje przez pierwszych 36 miesięcy albo 10 000 godzin eksploatacji maszyny. W zakres gwarancji konstrukcyjnej wchodzą wady materiałowe i wady wykonania wyżej wymienionych elementów.

Gwarancjami standardową i konstrukcyjną zawsze jest objęta nowo kupowana maszyna. Gwarancje te obowiązują pod warunkiem, że realizowany jest wskazany przez fabrykę program konserwacji (utrzymania ruchu) i że konserwacja jest dokumentowana. A gdy masz kontrakt na obsługę serwisową maszyny, te wymagania są automatycznie spełnione!

Rozszerzony zakres gwarancji

Decydując się na kontrakt na obsługę serwisową maszyny, masz możliwość uzyskania gwarancji rozszerzonej. Z gwarancją rozszerzoną zachowujesz całkowicie spokojną głowę także po
upływie okresu gwarancji standardowych.

Oferujemy trzy opcje rozszerzenia zakresu gwarancji. Można je dokupować osobno, a także łączyć gwarancję na maszynę podstawową z gwarancją na głowicę harwesterową.

Kompleksowa gwarancja (Comprehensive Coverage) na całą maszynę podstawową rozszerza zakres gwarancji standardowej na maszynę podstawową nawet do samego końca obowiązywania kontraktu na obsługę serwisową. Comprehensive Coverage obejmuje elementy maszyny — z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych oraz części ulegających zużyciu.

Druga opcja gwarancji rozszerzonej dotyczy układów napędowego i hydraulicznego. Napęd i hydraulika są dwoma z najważniejszych czynników w eksploatacji maszyny leśnej, i obydwa zostają objęte gwarancją. Gwarancja rozszerzona na układ napędowy obejmuje silnik, sprzęgło, skrzynię biegów, przeguby Cardana, wózki, półosie i zespoły koła. Gwarancja rozszerzona na układ hydrauliczny obejmuje pompy, silnik napędu, zbiornik hydrauliczny, chłodnicę i siłowniki.

Trzecia opcja gwarancji rozszerzonej dotyczy głowicy harwesterowej. W tym przypadku gwarancją objęte są rama główna i rama przechylna głowicy harwesterowej, sterowanie, zawory i siłowniki hydrauliczne, silniki posuwu, ramiona rolek, zespół piły (z wyłączeniem silników piły) oraz wyposażenie do pomiaru długości (z wyłączeniem czujników).

Pamiętaj, że na każdą oryginalną część zamienną John Deere udzielona zostaje gwarancja na okres jednego roku, bez limitu godzinowego, o ile montaż części zostaje przeprowadzony przez wykwalifikowanego technika firmy John Deere; gdy montażu dokonuje ktokolwiek inny, okres gwarancji wynosi 6 miesięcy bez limitów godzinowych. Taka gwarancja na części montowane w ramach obsługi serwisowej zawsze obejmuje oryginalne części zamienne John Deere. Gwarancje nie dotyczą części ulegających zużyciu.

Kołowe maszyny leśne do cięcia na długość marki John Deere cechują się wysoką jakością wykonania, ekonomią eksploatacji i dużą zdolnością produkcyjną. Wybierając kontrakt na obsługę serwisową TimberCare, rozszerzone gwarancje i oryginalne części zamienne oraz oleje, zapewniasz sobie całkowity spokój ducha, pozwalający skoncentrować się na tym, co najważniejsze.
Gdyby cokolwiek się stało, my się tym zajmiemy — bez jakichkolwiek nieprzewidzianych kosztów i wydłużonych przestojów!

OPCJE ROZSZERZENIA ZAKRESU GWARANCJI:
• Kompleksowa obsługa
• Obsługa układów napędowego i hydraulicznego (także w ramach obsługi kompleksowej)
• Obsługa głowicy harwesterowej

Wszystkich gwarancji udziela zakład produkcyjny.

Czytaj więcej >

 


In The Forest 2/2022