IHC — Inteligentne sterowanie głowicą wycinkową

 

Inteligentne sterowanie głowicą wycinkową (IHC) ułatwia pracę operatora poprawia jakość okrzesywania

Prawidłowe ustawienie nacisku noży okrzesujących jest podstawowym wymogiem dobrego i precyzyjnego działania głowicy wycinkowej. Określenie prawidłowych ustawień zależy od wielu kwestii, takich jak wielkość, gatunki drzew i warunki wycinki, zatem znalezienie prawidłowych ustawień wymaga doświadczenia i wiedzy.

Opcja inteligentnego sterowania głowicą wycinkową (IHC) częściowo automatyzuje te ustawienia i ułatwia pracę operatora. Czujnik w głowicy wycinkowej mierzy siłę, z jaką drzewo jest dociskane do głowicy i reguluje docisk górnych noży okrzesujących w celu uzyskania najlepszego możliwego efektu okrzesywania.

 

IHC — korzyści

Sterowanie siłą noży okrzesujących zapewnia optymalny docisk w każdych warunkach. Prawidłowe ustawienia zapewniają wysoką dokładność pomiaru, dobrą jakość okrzesywania, a także niskie zużycie paliwa. IHC poprawia również wydajność i trwałość głowicy wycinkowej.

IHC w głowicy wycinkowej

Wyższa dokładność pomiaru

Siła docisku noży okrzesujących pozostaje idealna przez cały czas. Drzewo jest dociskane do głowicy wycinkowej z odpowiednią siłą, co zapewnia wysoką dokładność pomiaru. 

Operator harwestera podczas pracy

Ułatwienie pracy operatora

Operator ustawia wymagany poziom siły noży okrzesujących, a IHC mierzy nacisk i automatycznie reguluje go w razie potrzeby. 

Pnie

Doskonała jakość okrzesywania

Kora nie jest usunięta, a ponieważ nacisk noża nie jest zbyt wysoki, warstwa powierzchniowa nie jest uszkodzona. Drzewo zachowuje swoją świeżość i wysoką wartość. Ponadto nie dochodzi do poluzowania uchwytu noża na sękach w wyniku zbyt niskiego nacisku.

Harwester w lesie

Oszczędność czasu

Może wystąpić konieczność zmiany ustawień głowicy wycinkowej podczas dnia roboczego. Dzięki IHC trzeba rzadziej zmieniać ustawienia, ponieważ system automatycznie je koryguje. Nawet jeśli potrzebne są zmiany, wyregulowanie jest szybkie i proste.

Bale drzewa w lesie

Oszczędność paliwa

Dzięki opcji IHC unika się nadmiernego nacisku noży okrzesujących. Gdy nóż jest dociśnięty do drzewa z odpowiednią siłą, nie za mocno, unika się niepotrzebnego zużywania paliwa.

Głowica wycinkowa w lesie

Trwałość

Dzięki opcji IHC nacisk noży okrzesujących nie powoduje nadmiernego naprężenia głowicy wycinkowej. Chroni to konstrukcję głowicy wycinkowej, ponieważ nie jest ona niepotrzebnie wystawiona na działanie naprężeń.

 

IHC wykonuje pomiary i steruje pracą z wykorzystaniem noża okrzesującego

Na siłę potrzebną do podparcia drzewa wpływa mają rozmiar drzewa, warunki i sposoby pracy. Czujnik siły w górnym nożu okrzesującym głowicy kombajnu mierzy siłę nacisku między głowicą wycinkową a drzewem, a automatyka reguluje ściskanie noży okrzesujących tak, że drzewo jest dociskane do głowicy wycinkowej z odpowiednią siłą. 

Gdy klient odbiera maszynę, jest ona wstępnie skonfigurowana do podstawowych ustawień noży okrzesujących, które operator może również modyfikować. 

W opcji IHC układ sterowania TimberMatic jest wyposażony w menu, które służy do definiowania poziomów docelowych siły nacisku w układzie IHC pomiędzy głowicą wycinkową a konkretnym typem drzewa; w oparciu o te poziomy docelowe IHC reguluje siłę docisku. Początkowo poziomy siły są ustawione na tak, aby zapewnić równowagę. Następnie IHC automatycznie zwiększa lub zmniejsza nastawę w zależności od sytuacji.

Operator nie musi już stale dostosowywać ustawień głowicy wycinkowej w miarę zmiany charakterystyki drzewa lub warunków pracy, ponieważ IHC reguluje docisk noży okrzesujących w razie potrzeby. Operator musi monitorować pracę głowicy wycinkowej i w razie potrzeby dostosować odpowiednie poziomy siły IHC.

Głowica wycinkowa H212 podczas pracy

H212 do przerzedzania

H212 to głowica wycinkowa zaprojektowana z napędem na dwa koła. Służy do przerzedzania, ułatwiając pracę nawet w gęstych lasach.

Głowica wycinkowa H423

Czterokołowy H423

H423 jest przeznaczony do przerzedzania i pracy przy małych drzewach.