System aktywnego prowadzenia narzędzia AutoTracTechnologia rolnictwa precyzyjnego

  • Ciągnik i narzędzie jadą po tym samym torze
  • Idealnie równe ścieżki i odstępy między roślinami
  • Bez strat w uprawach, bez uszkodzeń rur instalacji nawadniających i cienkościennych przewodów kroplujących
  • Doskonale proste skiby i równomierne warstwy siewne

* Dostępny tylko w wybranych krajach