John Deere MachineSyncRozwiązania Rolnictwa Precyzyjnego

  • Maksymalna wydajność dzięki łatwemu wyładunkowi bez konieczności przerywania pracy
  • Optymalna kolejność rozładunku
  • Mniejsze obciążenie operatora
  • Sprawniejsze i wydajniejsze wykonywanie wielozadaniowych operacji z kilkoma maszynami
Drukuj
PLACEHOLDER ALT TEXT

Udostępnianie map postępu prac i linii prowadzących

MachineSync umożliwia wzajemne udostępnianie map postępu prac i linii prowadzenia pomiędzy maszynami pracującymi na tym samym polu. Odbywa się to za pośrednictwem radiowej sieci komunikacji pomiędzy maszynami, a obecnie również z wykorzystaniem modularnego wejścia telematyki systemu JDLink. W ten sposób każda osoba pracująca na polu może łatwo zidentyfikować obszary, na których zakończono już prace, unikając ponownego oprysku, nawożenia lub siewu w tych samych miejscach dzięki automatycznemu sterowaniu sekcjami. Udostępnianie linii prowadzących zapewnia również idealne pokrywanie się ścieżek przejazdu wszystkich pojazdów.

Synchronizacja prędkości i kierunku pojazdu

Nowy, udoskonalony system MachineSync umożliwia synchronizację prędkości i kierunku jazdy kombajnu oraz ciągnika z przyczepą podczas wyładunku zboża na polu. Zapewnia to równomierne napełnianie przyczepy bez strat ziarna i zmniejszenie ryzyka kolizji pojazdów, w szczególności w warunkach zapylenia.

Czekający na skraju pola operator ciągnika widzi na wyświetlaczu dokładne położenie oraz poziom wypełnienia zbiorników na ziarno wszystkich pracujących na polu kombajnów i ciągników z przyczepami.