SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE NORMY V — MASZYNY DO PIELĘGNACJI MURAWY

Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego I Rady (UE) 2016/1628 W Sprawie Wartości Granicznych Emisji Dla Etapu V Dotyczących Maszyn Mobilnych Nieporuszających Się Po Drogach

Europejskie normy ograniczania emisji, określane jako etap V, stosowane będą do silników w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach, zależnie od mocy silnika. Normy te będą miały również zastosowanie do silników wysokoprężnych o mocy mniejszej niż 19 kW, których dotychczas nie obejmowały istniejące normy. W przypadku modeli o mocy większej niż 19 kW dozwolone wartości graniczne emisji tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PM) są o jeden poziom bardziej rygorystyczne w porównaniu z poprzednimi normami. Ponadto określono nowe wartości graniczne dla liczby cząstek stałych, co sprawia, że nowe normy emisji są najsurowsze na świecie.

Wprowadzenie rozporządzenia ma wpływ na wszystkie maszyny napędzane silnikami wysokoprężnymi!

Dlaczego cząstki stałe i tlenki azotu są elementami o krytycznym znaczeniu

PMNOx

ROZWINIĘCIE SKRÓTU

Cząstki stałe, takie jak sadza i dym

Tlenek azotu (NO), 
dwutlenek azotu (NO2)

CO TO JEST?

Niespalone węglowodory (paliwo)

Cząsteczka powstająca w procesie spalania

JAKA JEST PRZYCZYNA?

 • Niska temperatura spalania
 • Niski poziom tlenu podczas spalania
 • Niskie ciśnienie spalania
 • Wysoka temperatura spalania
 • Wysoki poziom tlenu podczas spalania
 • Wysokie ciśnienie spalania

DLACZEGO SĄ TO EMISJE REGULOWANE?

 • Cząsteczki sadzy są bardzo małe i zostają uwięzione w płucach.
 • Są jedną z przyczyn raka.

Cząsteczki NOx łączą się z innymi pierwiastkami w atmosferze, tworząc smog.

Inne regulacje dotyczące emisji w odniesieniu do silników o mocy większej niż 19 kW
Liczba cząstek stałych (PN). Regulacji podlega liczba cząstek stałych w jednostce masy emitowanych zanieczyszczeń — oddzielnie od istniejącej normy dotyczącej cząstek stałych

Maszyny John Deere do pielęgnacji murawy podzielono na dwie kategorie wymagające zastosowania różnych technologii silników w zależności od mocy.

 • Kategoria od 8 do 19 kW

  • Nasze nowoczesne silniki o mocy mniejszej niż 19 kW spełniają wymagania nowo wprowadzonych norm emisji bez konieczności zastosowania układu oczyszczania spalin.
  Kategoria od 8 do 19 kW
 • Kategoria od 19 do 56 kW

  • Wtrysk bezpośredni zapewnia czyste spalanie i moc
  • Układ typu „common rail” umożliwia precyzyjne, elektroniczne sterowanie wtryskiem paliwa — całkowicie elektroniczne sterowanie zapewnia pełną i inteligentną kontrolę nad silnikiem
  • System recyrkulacji spalin z chłodzeniem (EGR) ogranicza emisję tlenków azotu (NOx)
  • Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF) zatrzymuje cząstki stałe (PM) zawarte w spalinach
  • Katalizator utleniający silnika wysokoprężnego (DOC) ogranicza ilość tlenku węgla (CO)
  • Chłodnica paliwa zapewnia mniejsze zużycie paliwa
  Kategoria od 19 do 56 kW

Technologia silników – Wyzwanie techniczne

Ten kompromis wymaga zastosowania nowoczesnych technologii budowy silników, a powyżej 19 kW również urządzeń do oczyszczania spalin.

OGRANICZENIE EMISJI CZĄSTEK

HeadingIcon

OGRANICZENIE EMISJI CZĄSTEK STAŁYCH WYMAGA:

 • zwiększenia poziomu tlenu,
 • podwyższenia temperatury spalania,
 • zwiększenia ciśnienia spalania,
 • przyspieszenia rozrządu silnika.

Ograniczenie emisji tlenków

HeadingIcon

Ograniczenie emisji tlenków azotu wymaga:

 • zmniejszenia poziomu tlenu,
 • obniżenia temperatury spalania,
 • zmniejszenia temperatury spalania,
 • opóźnienie rozrządu silnika.

Przepisy dotyczące silników wysokoprężnych w maszynach do pielęgnacji murawy

Przepisy różnią się zależnie od kategorii mocy

MOC SILNIKA – kW

0 < P < 8

8 ≤ P < 19

19 ≤ P < 37

37 ≤ P < 56

MOC SILNIKA – KM

< 10,7

10,7 ≤ P < 25,5

25,5 ≤ P < 50

50 ≤ P < 75,1

CO – g/kWh (g/KMh)

8,00 (6,00)

6,60 (4,90)

5,00 (3,70)

5,00 (3,70)

NMHC+Nox – g/kWh (g/KMh)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 4,70 (3,50)

≤ 4,70 (3,50)

PM – g/kWh (g/KMh)

0,40 (0,30)

0,40 (0,30)

0,015 (0,011)

0,015 (0,011)

PN – #/kWh

1×1012

1×1012

Szczegółowe informacje o maszynach John Deere do pielęgnacji murawy można uzyskać u dealera John Deere.