Nowe sterowanie inteligentne głowicą harwesterową (IHC) usprawnia zrąb i polepsza jakość okrzesywania

IHC - Intelligent Harvester Head Control

Nowe sterowanie inteligentne głowicą harwesterową (IHC) usprawnia zrąb i polepsza jakość okrzesywania. Sterowanie siłą noży okrzesujących utrzymuje właściwy ścisk głowicy harwesterowej i znakomitą dokładność pomiaru w każdych okolicznościach.

Odpowiednie ustawienie docisku noży okrzesujących jest podstawowym warunkiem dla korzystnej i precyzyjnej pracy głowicy harwesterowej. Ustalenie prawidłowych ustawień bazuje na szeregu zmiennych, w tym na wielkości drzewa, jego gatunku oraz warunkach, w jakich się je ścina.Dzięki nowemu inteligentnemu sterowaniu (IHC) potrzeba regulowania docisków noży jest znacząco ograniczona, co ułatwia pracę operatorowi harwestera.

Sterowanie siłą noży okrzesujących odbywa się według podstawowych ustawień dla konkretnych gatunków drzew zdefiniowanych w systemie sterowania John Deere TimberMatic. Czujnik siły w górnym nożu okrzesującym głowicy harwesterowej nieprzerwanie mierzy siłę, z jaką ściskane jest drzewo, a system IHC dostosowuje ją, gdy to konieczne, w określonych granicach. To przekłada się na odpowiedni, nieprzesadny docisk noży, a tym samym na wysoką jakość zarówno okrzesywania, jak i pomiaru.

Łatwa obsługa to większa wydajność

Dzięki tej nowej innowacji operator harwestera nie musi bez przerwy regulować ustawień głowicy harwesterowej na podstawie zmieniających się właściwości drzew lub warunków. Zamiast tego samo IHC reguluje docisk noży okrzesujących odpowiednio do potrzeb.

Poza łatwością obsługi IHC polepsza też wydajność zrębu. Wystarczająca siła docisku zapewnia dokładność pomiaru średnicy i długości oraz znakomitą jakość okrzesywania. Gdy siła docisku jest właściwa i nieprzesadzona — tempo posuwu utrzymuje się na dobrym poziomie, wierzchnia warstwa drzewa nie ulega uszkodzeniu, a także unika się nadmiernego zużycia paliwa. Ponadto nie zachodzi okorowywanie drzewa i zachowana jest znaczna wartość dodana, jako że korę można pozyskiwać w celach energetycznych. Właściwe ustawienia docisku dodatkowo przyczyniają się do zwiększonej trwałości głowicy harwesterowej.

IHC — Intelligent Harvester Head Control — to funkcja stale udoskonalana przez firmę John Deere. Opcja jest dostępna z głowicami harwesterowymi John Deere H212 i H423.

 


TEKST / FOT. JOHN DEERE