"Dawniej, podczas prac przy zrywce i ścince nie myślano o mapie". Dziś wydajność takiej pracy wydaje się nie do pomyślenia bez mapy.

TimberMatic Maps

Gdy wykonawca robót leśnych Riku Naarajärvi pierwszy raz usłyszał o aplikacji TimberMatic Maps, był już przyzwyczajony do cyfrowych map. W przedsiębiorstwach leśnych systemy kartograficzne wykorzystywano od dawna, głównie w związku z wyznaczaniem obszaru zrębu i udzielaniem instrukcji dla prac, tak że jego oczekiwania względem nowego rozwiązania nie były wygórowane.

„Dawniej, gdy chodziło o ścinkę i zrywkę, nikt nie myślał o mapie” — wspomina Naarajärvi. Niemniej postanowił dać szansę nowej aplikacji. „Ciekawość skłoniła mnie do przyjrzenia się sprawie, a wtedy zrozumiałem, że to coś więcej niż tylko instrukcje i mapa; że tu jest mowa o  zarządzaniu całym łańcuchem produkcyjnym. Nowe rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o faktycznych potrzebach wykonawcy.”

Natychmiastowe korzyści z prostoty obsługi

Pierwszym harwesterem firmy Pekka Naarajärvi, które ma siedzibę w Längelmäki, był legendarny Lokomo 990. Dziś maszynowy łańcuch obejmuje trzy forwardery marki John Deere i harwester 1270G, kupiony w 2021 roku, a także aplikacje TimberMatic Maps i TimberManager, które są dołączone w pakiecie.

Łatwość korzystania z map i korzyści, jakie te wnoszą w codzienną pracę, stały się jasne natychmiast. „Aplikacja automatycznie oznacza lokalizacje i gatunki ściętych kłód dla operatora ciągnika zrywkowego, co usprawnia planowanie prac. Już nie trzeba się niczego domyślać, a kłody znajduje się bez trudu nawet po ciemku czy w śniegu” — mówi Riku Naarajärvi.  

Pochwały zbiera też możliwość dodawania do mapy różnych oznaczeń — np. drzew do pozostawienia, podmokłego terenu czy uwag dotyczących szlaków zrywkowych. Do tego fakt, że TimberManager czyni planowanie prac na obszarze jeszcze bardziej precyzyjnym, poprzez trasy przejazdu, miejsca składowania czy szacowane ilości drewna różnych gatunków — to wszystko szybko przekonało Riku Naarajärviego do użyteczności aplikacji. Ale to był dopiero początek. 

Zaawansowane warstwy map otwierają nowe możliwości 

Zaprezentowane fińskim klientom jesienią 2022 roku, zaawansowane warstwy map wniosły mnóstwo funkcji dla wykonawców i operatorów: powiadomienia o wykorzystaniu lasu, mapy terenu z widokiem skośnym, mapy przejezdności z wyróżnionymi obszarami podmokłymi i stromymi zboczami, mapy widoczności, usuwanie po trzebieży, długości drzew czy mapy zdatności na miejsce składowania.  

„Pomyślałem: dlaczego nikt na to nie wpadł wcześniej?”
- Riku Naarajärvi -

„Zaawansowane warstwy map otworzyły możliwość wykorzystania danych w całkiem nowy sposób” — stwierdza Riku Naarajärvi, po czym dodaje: „Pomyślałem: dlaczego nikt na to nie wpadł wcześniej?”

Wstępne zaplanowanie obszaru zrębu jest teraz naprawdę proste. Podstawowe dane obszaru można łatwo skopiować z map przedsiębiorstwa leśnego, a faktyczne planowanie zrębu na konkretnym obszarze odbywa się z zastosowaniem szczegółowych danych zapewnionych przez nowe warstwy map w aplikacji TImberManager. „Na przykład szlaki można planować według mapy terenu, z wykorzystaniem widoku skośnego i informacji o przejezdności. Kontury terenu — w tym głazy, strome zbocza i rowy — są wizualizowane z zaskakującą dokładnością. Rzeczywistość lasu okazuje się czasem inna, dlatego wzrokowa ocena operatora wciąż jest niezbędna — jednak warstwy map przynajmniej dają pojęcie o różnych kwestiach. Warstwy map znajdują zastosowanie przy planowaniu wstępnym, poprzedza-jącym przyjazd na obszar, jak również w czasie rzeczywistym, w miarę postępów prac.” Zdaniem Naarajärviego przewagę daje sama znajomość obszaru już na etapie planowania — a postępom prac towarzyszy uczenie się kolejnych rzeczy.

„Na przykład drzewo do zachowania można oznakować już podczas wizyty na obszarze, w trakcie obchodu. Po tym, jak znacznik zostaje umieszczony na mapie lasu, dane od razu stają się widoczne dla wszystkich osób pracujących na tym samym obszarze zrębu. Nie trzeba się domyślać, co znaczy to czy tamto. Łatwo jest też planować oraz monitorować zgodność z instrukcjami. Główny ciężar odpowiedzialności przeniósł się z etapu ścinki na etap planowania.”   

Nieustający rozwój systemów Tim-berMatic Maps i TimberManager 

Rozwój w ścisłej współpracy z klientami gwarantuje, że aplikacje będą służyć użytkownikom w najlepszy możliwy sposób. Riku Naarajärvi docenia aktywne działania rozwojowe firmy John Deere i jej skłonność do wysłuchiwania klientów. „Praca z Deere’em przebiega naprawdę gładko. Nasz feedback, życzenia i pomysły często były szybko wdrażane, o ile tylko drzemał w nich jakikolwiek potencjał. Ma się poczucie, że Maps, Manager i warstwy map zostały stworzone z myślą o kliencie. Nie wątpię, że w drodze są kolejne, liczne nowe funkcjonalności.”  

„Nie potrafię sobie nawet wyobrazić zrębu bez modułu Maps i warstw map. Zaawansowanie tego rozwiązania jest imponujące. A im więcej danych, tym więcej korzyści. Tak to działa” — podsumowuje Riku Naarajärvi. 

Czytaj więcej


TEKST / FOT. JOHN DEERE