Słońce prześwitujące między drzewami w lesie

Nasze środowisko

Certyfikat środowiskowy od 1999 roku

W 1999 roku fabryka w Joensuu uzyskała certyfikat ISO 14001 dla swojego systemu zarządzania środowiskowego. Inne placówki John Deere Forestry uzyskały certyfikację w dwóch etapach: biuro w Tampere w roku 2001, a dział sprzedaży detalicznej w Finlandii w roku 2006.

W latach 2012–19 zużycie energii w fabryce na potrzeby produkcji (w MWh / tonę wyrobów) spadło o 44%. W tym samym okresie całkowite zużycie energii w fabryce spadło o 3% pomimo zdecydowanego wzrostu produkcji.

Będąc partnerem klimatycznym miasta Joensuu, 17 grudnia 2015 roku John Deere Forestry Oy podpisało zobowiązanie klimatyczne. Zobowiązanie uwzględnia osiągnięcie celów w postaci wydajności energetycznej, zmniejszenia produkcji odpadów i zwiększonego recyklingu. Od 2016 roku wszystkie odpady wytworzone podczas produkcji w Finlandii przetwarza się na materiały lub energię.

Ilość odpadów wywiezionych na wysypiska śmieci w latach 2016–19 wynosiła 0 ton.

Fabryka w Joensuu stale zmniejsza ilości produkowanych odpadów, zwiększa recykling i poprawia efektywność wykorzystania materiałów. Na przykład, zwiększono liczbę pojemników na surowce wtórne oraz we współpracy z dostawcami zoptymalizowano opakowania. Działania mające na celu zwiększenie wydajności energetycznej mają charakter stały. Należą do nich m.in. unowocześnienie floty pojazdów, zwiększone odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacyjnych i wprowadzenie oświetlenia LED.

Aspekty środowiskowe są również uwzględniane podczas projektowania maszyn. Nowe cyfrowe rozwiązania podnoszą wydajność produkcji maszyn leśnych, a stałe usprawnienia produktów i podnoszenie jakości produkcji zmniejsza liczbę awarii, a w związku z tym zapotrzebowanie na konserwację i części zamienne.

GO-Gwarancja pochodzenia

Certyfikat GO

100% zielonej energii

Od 1 lutego 2020 roku zakład w Tampere i fabryka w Joensuu wykorzystują elektryczność i ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii. Od 1 lutego 2020 roku każda maszyna leśna John Deere produkowana w Finlandii jest wytwarzana w 100% przy użyciu energii odnawialnej.

Używamy elektryczności oznaczonej jako GO (z gwarancją pochodzenia), uzyskanej z energii wodnej.

Używając elektryczności oznaczonej jako GO (z gwarancją pochodzenia), spółka nie powoduje emisji z związku z własnym zużyciem energii i jednocześnie promuje wdrażanie przyjaznych klimatowi form produkcji elektryczności w Finlandii i Unii Europejskiej.


Dbamy o jakość życia. Cele John Deere w obszarze zrównoważonego rozwoju.

 • Pomarańczowy trójkąt z ikoną osoby noszącej kask i okulary ochronne

  Bezpieczeństwo pracy

 • Zielono-żółta ikona przedstawiająca sprzęt gąsienicowy z trójkątem symbolizującym recykling zamiast gąsienicy.

  Zrównoważoność produktów

 • Ikona przedstawiająca turbinę wiatrową z żółtymi ikonami wiatru i słońca

  Wykorzystanie zrównoważonych źródeł energii

 • Szara ikona przedstawiająca kroplę wody ze strzałką wskazującą ikonę zrównoważonego rozwoju w celu ponownego wykorzystania i powrotu do większego źródła wody oznaczonego falami

  Odpowiedzialne używanie wody

 • Ikona przedstawiająca logo recyklingu z trzema strzałkami nad ikoną przedstawiającą budynki

  Zwiększenie nacisku na recykling