Słońce prześwitujące między drzewami w lesie

Nasze środowisko

Certyfikat środowiskowy od 1999 roku

W 1999 roku fabryka w Joensuu uzyskała certyfikat ISO 14001 dla swojego systemu zarządzania środowiskowego. Inne placówki John Deere Forestry uzyskały certyfikację w dwóch etapach: biuro w Tampere w roku 2001, a dział sprzedaży detalicznej w Finlandii w roku 2006.

W latach 2012–19 zużycie energii w fabryce na potrzeby produkcji (w MWh / tonę wyrobów) spadło o 44%. W tym samym okresie całkowite zużycie energii w fabryce spadło o 3% pomimo zdecydowanego wzrostu produkcji.

Będąc partnerem klimatycznym miasta Joensuu, 17 grudnia 2015 roku John Deere Forestry Oy podpisało zobowiązanie klimatyczne. Zobowiązanie uwzględnia osiągnięcie celów w postaci wydajności energetycznej, zmniejszenia produkcji odpadów i zwiększonego recyklingu. Od 2016 roku wszystkie odpady wytworzone podczas produkcji w Finlandii przetwarza się na materiały lub energię.

Ilość odpadów wywiezionych na wysypiska śmieci w latach 2016–19 wynosiła 0 ton.

Fabryka w Joensuu stale zmniejsza ilości produkowanych odpadów, zwiększa recykling i poprawia efektywność wykorzystania materiałów. Na przykład, zwiększono liczbę pojemników na surowce wtórne oraz we współpracy z dostawcami zoptymalizowano opakowania. Działania mające na celu zwiększenie wydajności energetycznej mają charakter stały. Należą do nich m.in. unowocześnienie floty pojazdów, zwiększone odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacyjnych i wprowadzenie oświetlenia LED.

Aspekty środowiskowe są również uwzględniane podczas projektowania maszyn. Nowe cyfrowe rozwiązania podnoszą wydajność produkcji maszyn leśnych, a stałe usprawnienia produktów i podnoszenie jakości produkcji zmniejsza liczbę awarii, a w związku z tym zapotrzebowanie na konserwację i części zamienne.

GO-Gwarancja pochodzenia

Certyfikat GO

100% zielonej energii

Od 1 lutego 2020 roku zakład w Tampere i fabryka w Joensuu wykorzystują elektryczność i ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii. Od 1 lutego 2020 roku każda maszyna leśna John Deere produkowana w Finlandii jest wytwarzana w 100% przy użyciu energii odnawialnej.

Używamy elektryczności oznaczonej jako GO (z gwarancją pochodzenia), uzyskanej z energii wodnej.

Używając elektryczności oznaczonej jako GO (z gwarancją pochodzenia), spółka nie powoduje emisji z związku z własnym zużyciem energii i jednocześnie promuje wdrażanie przyjaznych klimatowi form produkcji elektryczności w Finlandii i Unii Europejskiej.


Dbamy o jakość życia. Cele John Deere w obszarze zrównoważonego rozwoju.

 • Zielona ikonka loga Żyj bezpiecznie

  Bezpieczeństwo pracy

 • Zielona ikonka trzech łopat turbiny wiatrowej

  Energia odnawialna

 • Zielona ikonka loga recyklingu z trzema strzałkami

  Zwiększony zakres recyklingu

 • Zielona ikonka pojedynczej kropli wody

  Zmniejszone zużycie wody

 • Zielona ikonka dwóch strzałek w kółku wskazujących na koniec drugiej ze strzałek

  Produkty ekologiczne