Kalkulator oszczędności czujnika obornika

Kalkulator oszczędności czujnika obornika

Łączna wartość obornika w ekwiwalencie nawozu mineralnego, wartości od dołu
Result

Rodzaj obornika
Zawartość suchej masy obornika   #
Obecne ceny nawozów mineralnych

W celu obliczenia potencjalnych oszczędności w zakresie nawozu mineralnego proszę wprowadzić bieżące ceny nawozów mineralnych:

Azot (N)
zł/kg
Fosfor (P2O5)
zł/kg
Potas (K2O)
zł/kg
Łączna użyta ilość obornika na rok
m3

Jestem

Dokładna aplikacja N wg współczynnika docelowego

Original Image Oszczędność nawozów mineralnych + utrata plonu uprawy Zastosowany N (kg/ha)
Modified Image

Obie wartości (azot stosowany w kg/ha i objętość stosowana w m3/ha) są mierzone jednocześnie podczas tego samego przejazdu przez pole. Współczynnik docelowy dla azotu został ustawiony jako 40 kg/ha (prawa strona) Aby osiągnąć to w przypadku niehomogenicznego obornika trzeba było znacznie wyregulować objętość w celu osiągnięcia stałej aplikacji N (po lewej stronie)

HarvestLab 3000 – jeden czujnik, trzy zastosowania

HarvestLab 3000Technologia rolnictwa precyzyjnego

  • Automatyczna regulacja długości cięcia w oparciu o zawartość masy suchej w celu zapewnienia wyższej gęstości i jakości kiszonki
  • Dokładna regulacja dozowania zakiszacza dla osiągnięcia optymalnej fermentacji
  • Jeden czujnik o potrójnym zastosowaniu: w sieczkarni, mobilnym laboratorium i zbiorniku na gnojowicę