HarvestLab 3000Technologia rolnictwa precyzyjnego

  • Automatyczna regulacja długości cięcia w oparciu o zawartość masy suchej w celu zapewnienia wyższej gęstości i jakości kiszonki
  • Dokładna regulacja dozowania zakiszacza dla osiągnięcia optymalnej fermentacji
  • Jeden czujnik o poczwórnym zastosowaniu: w sieczkarni, kombajnie, mobilnym laboratorium i zbiorniku na gnojowicę

Jeden czujnik, cztery zastosowania

Czujnik HarvestLab™ 3000 można stosować w samojezdnych sieczkarniach polowych, kombajnach, wozach asenizacyjnych lub jako mobilne laboratorium.

 

Kombajn paszowy

Kombajn paszowy

HarvestLab™ 3000 mierzy jednocześnie suchą masę i różne składniki zebranych upraw, aby pomóc w lepszym gospodarowaniu składnikami odżywczymi na polu, dając znacznie lepsze wyniki niż w przypadku pojedynczej próbki wysłanej do laboratorium. Po zainstalowaniu w samojezdnej sieczkarni polowej czujnik HarvestLab™ 3000 umożliwia automatyczną regulację długości cięcia w zależności od zawartości masy suchej, zapewniając optymalne ugniatanie i przechowywanie kiszonki.

Kombajn zbożowy

Kombajn zbożowy

HarvestLab™ 3000 rejestruje i mapuje wilgotność, białko, skrobię i olej za każdą sekundę zbioru, a wyniki są dostępne na wyświetlaczu kombajnu i w John Deere Operations Center™. Pozwala to na bardziej efektywne magazynowanie, zarządzanie i sprzedaż plonów oraz daje przegląd tych obszarów pola, w których składniki odżywcze przełożyły się na plon i białko/olej, dzięki czemu można lepiej porównywać odmiany i planować stosowanie nawozów na następny sezon.

Wóz asenizacyjny

Wóz asenizacyjny

Wyposażenie wozu asenizacyjnego w czujnik HarvestLab™ 3000 umożliwia precyzyjne dawkowanie azotu, fosforu i potasu w kg/ha, zmniejszenie kosztu nawozu mineralnego oraz uzyskiwanie lepszego i bardziej równomiernego wzrostu roślin oraz ich jakości.

John Deere Manure Sensing daje wyjątkową korzyść, jaką jest możliwość precyzyjnego dawkowania N, P i K. Można ustawić docelową zawartość składników odżywczych, limit dawki w kg/ha, a nawet użyć map receptur specyficznych dla danej lokalizacji.

Laboratorium stacjonarne

Laboratorium stacjonarne

HarvestLab™ 3000 opłaca się również po sezonie zbioru paszy lub obornika: czujnika można używać jako jednostki stacjonarnej do pomiaru składników kiszonki w celu optymalnego racjonowania paszy.

Rolnictwo precyzyjne

Technologia rolnictwa precyzyjnego

Dowiedz się, w jaki sposób różne technologie rolnictwa precyzyjnego John Deere mogą pomóc Ci w różnych pracach rolniczych.