Sterowanie SekcjamiTechnologia rolnictwa precyzyjnego

  • Niższe koszty
  • Ograniczenie strat upraw i wpływu na środowisko
  • Automatyczne włączanie/wyłączanie sekcji w celu unikania nakładek na przejazdach i uwrociach
  • Równe odstępy pomiędzy roślinami i stałe warunki wzrostu, w szczególności na obrzeżach

Brak nakładek, brak strat

Sterowanie sekcjami narzędzia John Deere automatycznie włącza i wyłącza poszczególne sekcje narzędzia w zaprogramowanych miejscach pola. System współpracuje z wszystkimi narzędziami John Deere obsługującymi funkcję sterowania sekcjami, jak również z narzędziami innych producentów przygotowanymi do współpracy ze sterowaniem sekcji za pomocą sterownika zadań ISOBUS z certyfikatem AEF (TC-SC). Dzięki zmniejszeniu liczby nakładek i omijaków, funkcja ta pozwala obniżać wydatki i podnosić wydajność, minimalizując przy tym straty plonów i niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Sterowanie sekcjami narzędzia John Deere pomaga Ci również stworzyć najlepsze możliwe warunki dla uprawy roślin.