• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera
/ / Biopaliwa dla silników John Deere

Biopaliwa dla silników John Deere

Paliwo biodiesel do silników John Deere

Najwyższa wydajność — najlepsze paliwo

Biodiesel to odnawialne, natlenione paliwo produkowane z wielu zasobów roślinnych jak soja lub rzepak.
Jedną z podstawowych zalet paliwa biodiesel jest jego odnawialność. Jako odnawialne, krajowe źródło energii, paliwo biodiesel może przyczynić się do zmniejszenia zależności od importu ropy naftowej.

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia paliw biodiesel dla naszych klientów i dla środowiska. Zastosowanie paliwa biodiesel o wysokiej jakości w silnikach John Deere niesie ze sobą korzyści ekonomiczne i środowiskowe, sprzyja rozwojowi środowisk wiejskich i przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Inne zalety paliwa biodiesel o wysokiej jakości to poprawiona smarowność, zmniejszona emisja siarki i obniżona aromatyzacja. Paliwo biodiesel ma wysoką liczbę cetanową zapewniającą łatwy zapłon. Produkuje też mniej widocznego dymu i obniża ilość cząstek stałych, węglowodorów, tlenku węgla i zmniejsza emisję dwutlenku węgla przez silnik.

Wprawdzie preferowane są mieszanki B5, ale stężenie paliwa biodiesel do 20 procent (B20) w oleju napędowym może być stosowane w silnikach John Deere, pod warunkiem, że paliwo biodiesel stosowane w mieszankach paliwowych spełnia wymagania normy D6751 ustanowionej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów (ASTM). Silniki John Deere mogą pracować na mieszance B100, jeśli paliwo biodiesel spełnia warunki normy EN 14214. Paliwo Biodiesel spełniające warunki normy EN 14214 jest na ogół dostępne w Europie. Poniższe zalecenia mają zastosowanie do wszystkich silników John Deere.

Zastosowanie paliwa biodiesel wpływa na działanie silników wysokoprężnych i ich wydajność. Rozpatrując zastosowanie paliwa biodiesel należy zapoznać się z korzyściami i przestrogami dotyczącymi jego stosowania. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi silnika, u lokalnego dystrybutora silników John Deere, dealera sprzętu lub na stronie internetowej.