• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera
/ / / / Problem głodu na świecie

Problem głodu na świecie

Nasz cel: pomoc w wyeliminowaniu problemu głodu na świecie. Właśnie dlatego nasza fundacja John Deere Foundation wspiera rozwój rolnictwa mogący zapewnić zrównoważone dostawy żywności i wzrost ekonomiczny w słabiej rozwiniętych krajach. W 2005 roku fundacja poszerzyła swoją działalność o poszukiwanie rozwiązania problemu głodu na świecie. W roku 2008 nawiązaliśmy współpracę z organizacją Opportunity International, zapewniając zwiększony dostęp do usług finansowych rolnikom prowadzącym małe gospodarstwa i osobom prowadzącym małe firmy na terenie Afryki. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z poszczególnymi zakładkami poniżej.

Program KickStart

Wielu rolników z Kenii, Tanzanii, Mali i Burkina Faso żyje w biedzie, z trudem uprawiając niewielkie spłachetki ziemi. Nadzieję przynosi im program Kickstart.

Jest to program obejmujący rozwój i sprzedaż tym drobnym rolnikom niedrogich maszyn i urządzeń, przede wszystkim pomp irygacyjnych. Takie drobne inwestycje często pozwalają zwiększyć produkcję na tyle, aby człowiek, któremu wcześniej z trudem przychodziło wyhodowanie żywności dla swojej rodziny, mógł teraz prowadzić dochodowe gospodarstwo rolne. Do 2010 roku program KickStart zapewnił pomoc przy tworzeniu dochodowych gospodarstw rolnych ponad 100 tys. rodzin, czyli około 500 tys. ludzi. Dziś te rodziny mogą cieszyć się stabilnością finansową. Mogą również dostarczać innym zdrowe pożywienie o doskonałych własnościach odżywczych.

W roku 2005 i ponownie w roku 2008 fundacja John Deere Foundation przeznaczyła na program KickStart trzyletnie granty o wartości 3 milionów USD. Dzięki wsparciu programu KickStart przez firmę John Deere możliwe jest dostarczanie rolnikom pomp w cenach, które są oni w stanie zapłacić.

Nagroda World Food Prize

Fundacja John Deere Foundation corocznie wspiera program przyznawania nagród World Food Prize. Te międzynarodowe nagrody są przyznawane osobom, których praca istotnie poprawiła jakość, produkcję lub dostępność żywności. Organizacja World Food Prize to uznany międzynarodowy lider promujący badania i współpracę na rzecz walki z głodem i poprawy warunków życia ludności.

Aby zwiększyć społeczną rozpoznawalność tej nagrody, organizacja prowadzi również dwa kluczowe programy dla uczniów szkół średnich:

Global Youth Institute (Światowy instytut dla młodych)
Global Youth Institute ma formę trzydniowych konferencji, których celem jest ułatwienie uczniom szkół średnich zrozumienie problemu głodu na świecie. Uczniowie wybrani do udziału w konferencji muszą przeprowadzić badania i napisać sprawozdanie.

Borlaug-Ruan Scholarships (Stypendia Borlauga-Ruana)
Program praktyk Borlaug-Ruan International Internship pozwala utalentowanym uczniom szkół średnich wyjeżdżać każdego lata do centrów badań rolniczych w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej, gdzie wspólnie z naukowcami pracują przy projektach związanych z walką z głodem, rolnictwem i rozwojem ludzkości.

Bank FRB

Wspieranie banku zasobów żywnościowych Foods Resource Bank (FRB) pozwala nam nieść szeroko zakrojoną pomoc za pośrednictwem jednej organizacji. Bank FRB działa w następujący sposób:

 

W Stanach Zjednoczonych członkowie opiekujący się projektem prowadzą uprawy lub wytwarzają inne produkty rolne nadające się do sprzedaży. Zyski ze sprzedaży są przekazywane 15 organizacjom członkowskim banku FRB na całym świecie. Oddziały te z kolei pomagają pojedynczym osobom lub małym grupom osób w zakładaniu niewielkich komercyjnych gospodarstw rolniczych lub firm związanych z rolnictwem. Wiele spośród tych gospodarstw i firm działa w najbiedniejszych regionach świata. Cele są proste: produkować wystarczająco dużo, aby cała społeczność miała wystarczającą ilość żywności, wytwarzać nadwyżki żywności, którymi można podzielić się z innymi, wymieniać lub sprzedawać żywność w celu uzyskania dostępu do podstawowych świadczeń medycznych i najpotrzebniejszych rzeczy, móc posyłać dzieci do szkoły. W ten sposób osoby prowadzące taką działalność i całe ich lokalne społeczności stają się samowystarczalne i zyskują odpowiednią ilość pożywienia.

Program HNGR

Program Human Needs and Global Resources (HNGR) powstał w 1976 roku w Wheaton College (w Wheaton, w stanie Illinois). Jest to program pomagający studentom zrozumieć problemy ludzi z najmniej rozwiniętych regionów świata. Te problemy to najczęściej bieda, głód, wykluczenie, niski poziom rozwoju, konflikty, niesprawiedliwość, klęski ekologiczne i poważne zagrożenia zdrowotne.

 

Program HNGR obejmuje zarówno naukę w szkole, jak i praktyki połączone z niesieniem faktycznej pomocy. Studenci uczą się, jak pomagać ludziom żyć lepiej, bezpieczniej i bardziej samodzielnie. Od początku programu HNGR już ponad 600 studentów uczestniczyło w praktykach organizowanych w 63 różnych krajach.

Organizacja Opportunity International

Organizacja Opportunity International stawia sobie za cel pomaganie ludziom, którzy nie dysponują wystarczającymi środkami, ale chcą samodzielnie zarabiać na utrzymanie. W ramach swojej działalności organizacja udziela drobnych pożyczek przedsiębiorcom, którzy chcą założyć lub rozwinąć działalność, aby zapewnić sobie stały przychód i byt swoim rodzinom, a także stworzyć miejsca pracy dla innych.

 

Dzięki działalności organizacji Opportunity International 1,1 miliona ludzi z 28 krajów rozwijających się może oszczędzać pieniądze, uczestniczyć w szkoleniach biznesowych oraz korzystać z mikroubezpieczeń i dostępu do wielu innych usług.

 

Fundacja John Deere Foundation przyłączyła się w 2008 roku, wnosząc grant o wartości 1,26 miliona USD. Pozyskane fundusze są przeznaczane na mikropożyczki dla rolników oraz osób zajmujących się przetwarzaniem i dystrybucją żywności. Celem jest stworzenie na terenie Malawi i Mozambiku sieci stabilnych gospodarstw i firm, które zwiększą produkcję żywności, dostępność żywności na rynkach lokalnych oraz dochody rodzin, których dotychczas często nie było stać na zakupy produktów spożywczych. Do 2011 roku spodziewane korzyści ekonomiczne z tego grantu powinny sięgnąć 10,6 mln USD. Skorzystają na tym tysiące rolników oraz osób zajmujących się przetwórstwem i handlem żywnością. Tak duże korzyści są rezultatem modelu biznesowego organizacji Opportunity International. Gdy tylko klient spłaca pożyczkę, pieniądze są pożyczane innej osobie. Pieniądze ulokowane na rachunkach oszczędnościowych klientów zwiększają również pulę funduszy przeznaczonych na pożyczki.