• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera
/ / / / Bezpieczna praca

Bezpieczna praca

Ludzie związani z ziemią — rolnicy i hodowcy, przedsiębiorcy budowlani, drwale czy specjaliści dbający o tereny zielone — wiedzą, że gdy uruchamiają maszynę ze znakiem firmowym John Deere, biorą na siebie dużą odpowiedzialność. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo zarówno własne, jak i innych osób. Uprawa ziemi i prace budowlane niosą ze sobą wiele zagrożeń.

Zarządzanie ryzykiem to praca zespołowa

Jeżeli obsługujesz maszynę lub znajdujesz się w jej pobliżu, należysz do tego zespołu. Operatorzy muszą doskonale wiedzieć, jak obsługiwać maszynę, aby nie narazić nikogo na niebezpieczeństwo. Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. Porozmawiaj z dealerem firmy John Deere o dostępnych szkoleniach dla operatorów, programach edukacyjnych, programach związanych z bezpieczeństwem i innych możliwościach poszerzenia wiedzy. Zachowaj czujność. Zapoznaj się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania maszyny i korzystania z jej poszczególnych funkcji, dozwolonych sposobów użytkowania i przeznaczenia maszyny określonego przez producenta. Zawsze musisz wiedzieć, kto i co znajduje się w pobliżu.

 

Oczywiście my również należymy do tego zespołu i odgrywamy w nim ogromną rolę. Bardzo poważnie podchodzimy do zagadnienia bezpieczeństwa wszystkich produktów, które projektujemy i wytwarzamy. Firma John Deere aktywnie przewodzi procesowi rozwijania norm regulujących zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn i urządzeń na całym świecie. Przykładami mogą być konstrukcje chroniące przed skutkami przewrócenia (Roll Over Protective Structures, ROPS), oświetlenie i inne oznaczenia maszyn rolniczych, bezpieczeństwo systemów automatycznego prowadzenia do maszyn rolniczych, bezpieczeństwo złożonych elektrycznych i elektronicznych systemów sterujących, bezpieczeństwo maszyn do rozprowadzania środków chemicznych, czy tryb pracy wstecznej sprzętu do pielęgnacji trawników.

Zaangażowanie w bezpieczeństwo produktów

Przywiązywanie wagi do szczegółów. To od tego zaczyna się proces tworzenia bezpiecznego produktu. Podczas udoskonalania i rozwoju produktów w każdej fabryce specjalne zespoły oraz wybrani inżynierowie dbają o zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Prowadzą kompleksowe badania pod kątem bezpieczeństwa i odpowiednio testują wszystkie produkty. Również organizacje do spraw bezpieczeństwa, działające na poziomie całej firmy, ściśle współpracują z fabrycznymi zespołami ds. bezpieczeństwa — zwłaszcza w fazie projektowania produktu. Fabryki koordynują ze sobą prace nad projektami. Procesy są spójne i wydajne. Dział odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazuje poszczególnym placówkom wszystkie najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa.