• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera
/ / / / Palce podajnika

Palce podajnika

Części i serwis: palce podajnika ślimakowo-palcowego

Palce podajnika ślimakowo-palcowego odgrywają kluczową rolę. Zapewniają płynne podawanie materiału żniwnego na przenośnik pochyły i dzięki ich utwardzonej powierzchni wykazują   dużą trwałość, nawet w najcięższych warunkach przy zbiorze zielonej słomy lub wysokowydajnych upraw. Jednak, jeżeli palce podajnika są mocno uderzane przez kamienie lub inne ciała obce, wtedy muszą się złamać, a nie wygiąć. Wygięte palce podajnika ślimakowo-palcowego mogą potencjalnie spowodować zużycie prowadnicy palca jak również dodatkowo obciążać ramię palca i napęd podajnika ślimakowo-palcowego. W ekstremalnych przypadkach, wygięty palec podajnika ślimakowo-palcowego może nawet spowodować odkształcenie poszycia podajnika. Palce podajnika ślimakowo-palcowego John Deere mają rowek umożliwiający ich wyłamanie i wpadnięcie do bębna podajnika ślimakowo-palcowego, dzięki czemu można uniknąć niebezpieczeństwa kosztownego uszkodzenia zespołu żniwnego i ograniczyć ilość napraw oraz koszty i czas przestoju.

Autentyczna korzyść:
  • Strefa utwardzona w celu wytrzymywania wyższych naprężeń bez odkształcenia lub ułamania
  • Rowek umożliwiający wyłamanie palca podajnika, z określonym punktem wyłamania, w celu zapobieżenia uszkodzeniu zespołu żniwnego
  • Dokładne dopasowanie
  • Gwarancja