• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera
/ / / / Łożyska wytrząsaczy

Łożyska wytrząsaczy

Części i serwis: łożyska wytrząsaczy słomy

Łożyska wytrząsaczy słomy wykonane są z drewna i muszą funkcjonować prawidłowo w trudnych warunkach eksploatacji. Idealne smarowanie ma zasadnicze znaczenie, ponieważ łożyska nie są połączone z układem smarowania kombajnu i muszą uwalniać środek smarny w sposób ustalony wraz ze wzrostem temperatury roboczej. Łożyska nie mogą się wypaczać, nawet w warunkach znacznych zmian temperatury lub wilgotności oraz nie powinny się otwierać lub pękać, ponieważ umożliwi to dostanie się kurzu do łożyska i spowoduje jego przyspieszone zużycie.

Autentyczna korzyść:
  • Środek smarny uwalniany jest w sposób ciągły
  • Usłojenie drewna prostopadłe do panewki
  • Gwarancja
  • Dokładne dopasowanie