AutoTrac VisionTechnologia rolnictwa precyzyjnego

  • Automatyczne kierowanie nawet na polach, które zostały obsadzone bez systemu naprowadzania
  • Ograniczenie strat plonów
  • Większa prędkość robocza do 30 km/h
  • Zwiększenie dziennej powierzchni wykonanego oprysku o 20%

Naprowadzanie bez linii naprowadzania

Dzięki zamontowanej z przodu kamerze AutoTrac Vision „widzi" wczesną kukurydzę lub zboże o wysokości co najmniej 10 cm. Unikatowe połączenie obrazu kamery i automatycznie generowanych linii A-B gwarantuje, że nawet w miejscach, gdzie kamera nie uchwyci rzędów upraw, można polegać na systemie, który odpowiednio poprowadzi maszynę. AutoTrac Vision współpracuje nawet ze zbiornikiem na gnojowicę w przypadku wczesnych odmian kukurydzy, gdy rośliny podrosną do min. 20 cm.

*Dostępne tylko z maszynami John Deere R4023, R4030, R4038, R4045, R4630, R4730, R4830 i R4930.