Dzielenie się mapą pokryciaTechnologia rolnictwa precyzyjnego

  • Udostępnianie map i pozycji pojazdów to optymalna wydajność pracy polowej
  • Mniej nadmiernego oprysku dzięku mapom postępu prac udostępnionym innym operatorom
  • Dopasowanie postępu prac do linii prowadzenia między różnymi maszynami upraszcza podział zadań w terenie

Wiedząc więcej uprawiasz lepiej

Udostępnianie danych w polu umożliwia podgląd map postępu prac i oprysków udostępnionych maszynom pracującym jednocześnie na jednym polu. Dzięki temu wiesz dobrze, ile pracy zrealizowano wieloma maszynami, nawet po zmierzchu lub w warunkach silnego zapylenia terenu. Jednocześnie zmniejszasz zużycie chemii do oprysków, ponosisz mniejsze koszty eksploatacji i ewidencjonujesz dane z realizowanych prac z większą dokładnością.

Masz pełen obraz postępu prac na polach. Dzięki takim informacjom możesz podejmować ważne decyzje lepiej i szybciej, co sprzyja oszczędnościom i zwiększa wydajność prac polowych. Mówi się, że informacja to władza — cóż, my wiemy na pewno, że dobre informacje to zysk.