1 results

Systemy prowadzenia i automatycznego sterowania

Systemy prowadzenia i automatycznego sterowania

AutoTrac Universal 300

Technologia rolnictwa precyzyjnego
 • System naprowadzania Premium firmy John Deere do mieszanych flot maszyn rolniczych
 • Możliwość przenoszenia z maszyny do maszyny w niecałe 30 minut
 • Prędkość minimalna zaledwie 0,5 km/h
 • Odporność na wodę i pył
 • Szybsze wykrywanie linii

Sterownik AutoTrac

Technologia rolnictwa precyzyjnego
 • Zintegrowane naprowadzanie o wysokiej precyzji we flotach mieszanych
 • Możliwość zachowania oryginalnej kierownicy i konstrukcji kabiny
 • Kompatybilność z systemem aktywnego naprowadzania osprzętu firmy John Deere

AutoTrac

Technologia rolnictwa precyzyjnego
 • Mniejszy stres operatorów maszyny, mniejsze zakładki i luki między przejazdami
 • Koszty niższe nawet o 8%* — w zależności od zastosowania
 • Wzrost wydajności aż o 14%**
 • Dłuższe dni pracy w warunkach słabej widoczności
 • Mniejsze ugniatanie gleby

Układ automatyki nawrotów AutoTrac

Technologia rolnictwa precyzyjnego
 • Mniej zakładek i luk na uwrociach
 • Niższe wydatki na nawozy, środki chemiczne i paliwo
 • Minimalne ugniatanie gleby na uwrociach
 • Większy komfort, mniejszy stres operatora

AutoTrac Vision

Technologia rolnictwa precyzyjnego
 • Automatyczne kierowanie nawet na polach, które zostały obsadzone bez systemu naprowadzania
 • Ograniczenie strat plonów
 • Większa prędkość robocza do 30 km/h
 • Zwiększenie dziennej powierzchni wykonanego oprysku o 20%

System pasywnego prowadzenia narzędzia AutoTrac

Technologia rolnictwa precyzyjnego
 • Doskonała dokładność między ścieżkami w terenie pagórkowatym i osprzętem wleczonym
 • Mniejszy stres operatora
 • Równy siew i wzrost upraw
 • Łatwy montaż

System aktywnego prowadzenia narzędzia AutoTrac

Technologia rolnictwa precyzyjnego
 • Ciągnik i narzędzie jadą po tym samym torze
 • Idealnie równe ścieżki i odstępy między roślinami
 • Bez strat w uprawach, bez uszkodzeń rur instalacji nawadniających i cienkościennych przewodów kroplujących
 • Doskonale proste skiby i równomierne warstwy siewne

System aktywnego prowadzenia narzędzia zintegrowany z ciągnikiem

Technologia rolnictwa precyzyjnego
 • Tańsza alternatywa wobec zabiegu chemicznego — duża prędkość pracy, sięgająca 16 km/h
 • Minimalne ubicie gleby dzięki małej masie pojazdu
 • Możliwość automatycznego prowadzenia maszyny na polu z nasadzeniami ręcznymi
 • Pełna automatyka kierowania i regulacji prędkości jazdy to maksymalna wydajność pracy i wygoda operatora maszyny
Ciągnik ciągnący żniwiarkę do ziemniaków nocą wyładowuje ziemniaki na przyczepę ciągniętą przez inny ciągnik

Machine Sync

Technologia rolnictwa precyzyjnego
 • Łączy bezprzewodowo wiele maszyn – ciągniki, kombajny i samojezdne sieczkarnie polowe we własnej sieci. Jedna maszyna jest „liderem”, który kontroluje prędkość, kierunek i położenie „podwładnych”.
 • Zapewnia czyste i precyzyjne wyładowywanie w ruchu
 • Ustala priorytety wyładowywania kombajnu i zwiększa wydajność zbiorów
 • Zmniejsza ryzyko kolizji między maszynami

Dzielenie się mapą pokrycia

Technologia rolnictwa precyzyjnego
 • Udostępnianie map i pozycji pojazdów to optymalna wydajność pracy polowej
 • Mniej nadmiernego oprysku dzięku mapom postępu prac udostępnionym innym operatorom
 • Dopasowanie postępu prac do linii prowadzenia między różnymi maszynami upraszcza podział zadań w terenie

Automatyzacja współpracy ciągnika z narzędziem

Technologia rolnictwa precyzyjnego
 • Uproszczenie obsługi, np. uformowanie beli za naciśnięciem przycisku
 • Maksymalna przepustowość, większa wydajność pracy
 • Większy komfort pracy i mniejszy stres operatora
 • Stała jakość bel, wyników sadzenia i innych zadań
 • Niższe zużycie paliwa

System aktywnej kontroli załadunku

Technologia rolnictwa precyzyjnego
 • Maksymalny komfort operatora
 • Doskonała wydajność koszenia
 • Najwyższa produktywność operatorów sieczkarni, bez względu na doświadczenie
 • Koszenie od rana do nocy przy minimalnych stratach plonów

AutoTrac RowSense

Technologia rolnictwa precyzyjnego
 • Możliwość korzystania z automatycznego naprowadzania w uprawach kukurydzy wysianej bez użycia układu naprowadzania
 • Zwiększenie wydajności zbiorów nawet w trudnych warunkach
 • Lepsza jakość plonów
 • Mniejszy stres operatora

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.