• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera
/ / / / Praca na rzecz społeczności

Praca na rzecz społeczności

Rozwój społeczności

Podobnie jak Ty, w firmie John Deere doskonale rozumiemy potrzebę ekonomicznego rozwoju i wiemy, że wspieranie rozwoju społeczności przynosi długofalowe i trwałe efekty. 


Dlatego firma John Deere współpracuje z lokalnymi izbami handlowymi i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju, aby przyczyniać się do rozwoju społeczności i czynić je bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych pracodawców. Kwitnące środowisko biznesowe, na które składają się nowe i rozwijające się firmy oraz rosnący poziom zatrudnienia, przekłada się na lepsze warunki bytowe wszystkich mieszkańców danego regionu. 


W firmie John Deere zdecydowanie promujemy rozwój społeczności, inwestując nasz czas, umiejętności i pieniądze w wybrane organizacje pożytku publicznego oraz stworzone w tym celu programy.

Aktywność socjalna

Podobnie jak Ty, w firmie John Deere doskonale rozumiemy potrzebę rozwoju gospodarki i wiemy, że wspieranie rozwoju społeczności przynosi długofalowe i trwałe efekty. Chociaż nasza aktywność socjalna odbywa się głównie za pośrednictwem organizacji United Way, w uzasadnionych przypadkach wspieramy również inne organizacje tego typu. 


United Way 


Organizacje United Way, których misją jest podnoszenie jakości życia i wywieranie pozytywnego wpływu na lokalne społeczności w Stanach Zjednoczonych, są wspierane przez firmę John Deere. Za pośrednictwem organizacji United Way pomagamy promować rozwój i dobrobyt społeczności i pojedynczych osób w obszarach, w których znajduje się wielu naszych pracowników.

Kultura i sztuka

W ramach swoich działań na rzecz społeczności firma John Deere wspiera znaczące wydarzenia artystyczne i kulturalne. Decyzje o udzieleniu takiego wsparcia zapadają zarówno na szczeblu korporacyjnym, jak i na poziomie poszczególnych placówek. Społeczności, w których jesteśmy obecni, doceniają nasze zaangażowanie w działalność na rzecz sztuki.