• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera
/ / / Obowiązujące przepisy

Obowiązujące przepisy

Tabela

Wprowadzenie nowych norm emisji spalin

Wszystkie silniki – wysokoprężne, benzynowe, na gaz propan oraz na gaz ziemny – wytwarzają spaliny zawierające tlenek węgla (CO), węglowodory (HC), cząstki stałe (PM) oraz tlenki azotu (NOx). Odpowiadając na wzrost świadomości zdrowotnej i ekologicznej, właściwe organy nadzoru w Europie, Japonii i Stanach Zjednoczonych uzgodniły wprowadzenie przepisów ograniczających emisję szkodliwych składników spalin dotyczących silników wysokoprężnych stosowanych w pojazdach drogowych oraz, ostatnio, również silników wysokoprężnych w pojazdach niedrogowych.

Pierwsze normy emisji spalin dla silników wysokoprężnych o mocy powyżej 37 kW (50KM) stosowanych w pojazdach niedrogowych wprowadzono w 2001 roku (Stage 1). Następnie, określono bardziej rygorystyczne normy emisji spalin (norma Stage II oraz aktualna norma Stage IIIA) wprowadzane w latach 2002-2008. Norma emisji spalin Stage III B zostanie wprowadzona w latach 2011-2013.

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące emisji spalin odnoszące się do silników o mocy 37-560 kW (50 – 760 KM) montowanych w pojazdach niedrogowych.

Przejście do normy Stage III B jest bez wątpienia najbardziej znaczącą z dotychczas wprowadzonych zmian w normach emisji spalin. Przepisy tej normy wymagają 90%-ego zmniejszenia emisji cząstek stałych (PM) oraz 50%-ego zmniejszenia emisji tlenków azotu (NOx).
Przepisy normy Stage IV obniżą poziom emisji cząstek stałych (PM) i tlenków azotu (NOx) do niemal zerowego poziomu przed 2015 rokiem.