• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera
/ / / Rozwiązanie John Deere

Rozwiązanie John Deere

Rozwiązania John Deere: mocny + wydajny

John Deere był jednym z pierwszych producentów silników, który wykorzystał układ recyrkulacji spalin (EGR) i turbosprężarkę o zmiennej geometrii (VGT) w silnikach stosowanych w pojazdach niedrogowych. Zgromadzona przez nas wiedza fachowa z tej dziedziny została wykorzystana do zbudowania rodziny silników PowerTech spełniających przepisy normy Stage III B. W rezultacie, mogliśmy udoskonalić wiele szczegółowych rozwiązań, w tym jeszcze bardziej obniżyć zużycie paliwa oraz zoptymalizować kluczowe charakterystyki eksploatacyjne silników, takie jak zdolność rozruchu przy niskich temperaturach, charakterystyka impulsowa (odpowiedź impulsowa), zapas mocy, szczytowy moment obrotowy i moment obrotowy przy niskich prędkościach obrotowych.
W celu spełnienia wymagań normy emisji spalin Stage III B nasze silniki PowerTech wyposażono również w filtr wydechowy zawierający utleniający reaktor katalityczny (DOC) oraz filtr cząstek stałych (DPF).

Technologia silników PowerTech spełniających wymagania normy emisji spalin Stage III B
Technologia silników PowerTech spełniających wymagania normy emisji spalin Stage II B
W silnikach John Deere PowerTech spełniających wymagania normy emisji spalin Stage III B zastosowano układ recyrkulacji spalin (EGR) do kontroli emisji tlenków azotu (NOx) oraz zaawansowany filtr wydechowy zawierający utleniający reaktor katalityczny (DOC) oraz filtr cząstek stałych (DPF) do ograniczania emisji cząstek stałych.
VGT: Turbosprężarka o zmiennej geometrii łopatek
Turbosprężarka John Deere o zmiennej geometrii łopatek (VGT) dostosowuje ilość schłodzonych spalin mieszanych z zasysanym świeżym powietrzem. Precyzyjne elektroniczne sterowanie łopatkami turbiny zmienia ich położenie w zależności od obciążenia i obrotów silnika. Zoptymalizowany przepływ powietrza pozwala uzyskać większy zapas mocy, przy jednoczesnej maksymalizacji momentu obrotowego przy niskich prędkościach obrotowych, szczytowego momentu obrotowego i maksymalnej oszczędności paliwa.

Obejrzyj animację przedstawiającą działanie turbosprężarki VGT

HPCR: Wysokociśnieniowy system bezpośredniego wtrysku paliwa Common Rail
Wysokociśnieniowy system bezpośredniego wtrysku paliwa Common Rail zapewnia stałą kontrolę nad zmiennymi parametrami wtrysku paliwa, takimi jak ciśnienie, ustawienia rozrządu i czas trwania wtrysku. System HPCR zapewnia natychmiastową reakcję silnika na zmienne warunki obciążenia i jednocześnie zapewnia wyższy moment obrotowy przy niskich prędkościach obrotowych.

Obejrzyj animację przedstawiającą działanie systemu HPCR

EGR: Układ recyrkulacji spalin
Układ recyrkulacji spalin (EGR) chłodzi i miesza odmierzone ilości schłodzonych spalin z zasysanym świeżym powietrzem, aby obniżyć szczytową temperaturę spalania, a tym samym zmniejszyć emisję tlenków azotu (NOx).

Obejrzyj animację przedstawiającą działanie układu recyrkulacji spalin (EGR)

DOC + DPF: Utleniający reaktor katalityczny + Filtr cząstek stałych
W normalnych warunkach eksploatacyjnych, utleniający reaktor katalityczny (DOC) wchodzi w reakcję ze spalinami w celu zmniejszenia emisji tlenku węgla, węglowodorów oraz niektórych cząstek stałych. W dalszej części układu, filtr cząstek stałych zmusza spaliny do przepływu przez porowate ścianki kanałów, które wyłapują i zatrzymują pozostałe cząstki stałe. Wychwycone cząstki stałe są następnie utleniane w filtrze DPF w trakcie samoczynnego procesu oczyszczania, zwanego pasywną regeneracją, który wykorzystuje ciepło spalin wytwarzane w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

Obejrzyj animację przedstawiającą działanie utleniającego reaktora katalitycznego + filtra cząstek stałych (DOC+DPF)