• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera
/ / Kalkulator sieczkarni samojezdnych

Kalkulator sieczkarni samojezdnych

Wydajność i Kalkurator Zarządzania Prędkością Silnika

Wydajność i Kalkurator Zarządzania Prędkością Silnika

Podsumowanie parametrów

Podsumowanie zarządzania prędkością obrotową silnika

Poprawa wydajności na polu dzięki zarządzaniu prędkością obrotową silnika (ZPS)
Parametrbez ZPSz ZPSRóżnica
Korzyść finansowa dzięki ZPSOszczędności
Zapisz jako PDF

Kalkulator wartości kiszonki

Kalkulator wartości kiszonkiZacznij od nowa
  1. Obszar uprawy kukurydzy
  2. Wydajność w t ŚM na ha
  3. Cena za tonę suchej kukurydzy
  4. Cena za t ŚM kukurydzy
Zapisz jako PDF

PodsumowanieŁączne oszczędności


Łączne oszczędności
Łączne oszczędności z HarvestLab


Łączne oszczędności
Łączne oszczędności z KernelStar
Big graph

Godziny pracy bębna tnącego = odnosi się do godzin pracy bębna tnącego, w tym uwrocia i czas przestojów na polu

Godziny pracy silnika = Godziny pracy silnika, w tym transport drogowy i pozostały czas przestojów

CSPS: ang. Corn Silage Processing Score, Wynik Przetworzonych Ziaren Kukurydzy = procentowa ilość skrobi opadającej przez sito o oczku 4,75 mm sito z całej dostępnej skrobi

ŚM=Świeża masa

Dojrzałość = stężenie suchej masy całej kukurydzy jest najlepszym praktycznym wskaźnikiem dojrzałości

SM= sucha masa