KIEDY JEDZENIE JEST FUNKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

Groble są ważnymi konstrukcjami chroniącymi obszary wybrzeża przed powodzią. Owce pomagają w utrzymaniu grobli, zapewniając krótką trawę, co zwiększa grubość źdźbeł, kompaktowość korzeni, a tym samym stabilizację gleby.
TRUD NA GROBLI WIĄŻE SIĘ Z OCHRONĄ TRAWY – NA SZCZĘŚCIE POJAZDY UŻYTKOWE GATOR MAJĄ OPONY NISKOCIŚNIENIOWE, KTÓRE DOSKONALE SOBIE RADZĄ NA TWARDYM I MIĘKKIM PODŁOŻU.

TROSKA O STADO

Zapewnienie owcom możliwości „prac konserwacyjnych” oznacza budowę i utrzymanie ogrodzeń pastwisk oraz transport chorych zwierząt niezależnie od pogody. Ogrzewana kabina pojazdu użytkowego Gator jest przez cały rok przytulnym miejscem pracy.
DNI NA PASTWISKU BYWAJĄ DŁUGIE I TRUDNE. DZIĘKI PRZEMYŚLANEJ ERGONOMII PRZEWOZU PASAŻERÓW W POJEŹDZIE UŻYTKOWYM GATOR FIRMY JOHN DEERE SĄ BEZPIECZNIEJSZE I MNIEJ MĘCZĄCE.
SERIA JOHN DEERE GATOR

SERIA JOHN DEERE GATOR

POZNAJ ASORTYMENT