• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera
/ / / Praca w John Deere

Praca w John Deere

Ponad 57 000 pracowników John Deere obrało kierunek na lepszą pracę. Ukierunkowanie na osiągnięcia. Ukierunkowanie na naukę. Ukierunkowanie na pracę zespołową i wysoką wydajność. Ukierunkowanie na status cenionego współpracownika, pracownika i osobę. To są pracownicy John Deere, którzy dzisiaj pomagają rozwijać, produkować, sprzedawać i wspierać wysokiej jakości maszyny i świadczyć usługi na całym świecie. Rozumieją oni i wyznają nasze podstawowe wartości jak rzetelność, jakość, zaangażowanie i innowacyjność. Co więcej, są nagradzani za swój wkład.

Działy w John Deere

W firmie John Deere zajmujemy się różnymi aspektami działalności. Poznaj bliżej nasze działy.

Marketing

Firma, która nigdy nie zadowala się drugim miejscem. Produkty, które mają reputację najlepszych w odpowiednich branżach. Najwyższy poziom usług i wsparcia produktu. To są korzyści dla specjalistów John Deere ds. marketingu. Wiemy, że innowacja i utalentowani pracownicy są podstawą naszej konkurencyjności. John Deere oferuje wiele możliwości osobom pasjonującym się naszymi produktami i usługami, a w szczególności specjalistom ds. marketingu i sprzedaży, w tym przedstawicielom handlowym, kierownikom ds. rozwoju biznesu, kierownikom marketingu, kierownikom sprzedaży i kierownikom ds. rozwoju przedstawicielstw sprzedaży. Jeśli dla kandydata bardziej interesujące jest wsparcie produktu, możemy zaoferować stanowisko pracy przedstawiciela serwisu, specjalisty ds. wsparcia technicznego, kierownika ds. produktu/wsparcia klienta, regionalnego kierownika ds. wsparcia klienta.

Księgowość

W John Deere mamy bardzo szanowany i kompetentny zespół ds. finansowych. Jego członkowie wiedzą, że w księgowości chodzi o więcej niż tylko o liczby. Chodzi tu o zobowiązanie do uczciwości finansowej, doskonałości procesów i doradztwa biznesowego. Firma John Deere jest znana z tego, że przygotowuje pracowników księgowości do wyższych szczebli zarządzania. Obejmuje to wyższe stanowiska kierownicze. Poszukujemy utalentowanych osób, które wspomogą nas w takich dziedzinach, jak rachunkowość przedsiębiorstw, rachunkowości oddziałów firm, rachunkowości jednostek operacyjnych, finanse przedsiębiorstwa, podatek od osób prawnych, rozwoju biznesu i doradztwo finansowe.

Usługi finansowe

Klienci polegają na dziale usług finansowych John Deere w kwestii niezawodnego finansowania, ubezpieczenia upraw i ochrony przed ryzykiem. Świadcząc usługi pracownicy są wspierani przez nasze zaangażowanie w rzetelność, jakość i innowację wyrażone w każdym produkcie John Deere. Tego oczekują nasi klienci. Dziedzina usług finansowych oferuje szereg możliwości, jak finansowanie działalności rolniczej, finansowanie maszyn i urządzeń rolniczych, analiza kredytowa, ściągnie należności, analiza finansowa, finansowanie międzynarodowe, ochrona John Deere prze ryzykiem, spory, wsparcie przy przetwarzaniu, odzyskiwanie dóbr, remarketing, zarządzanie ryzykiem i pożyczki hurtowe.

Mirosław Leszczyński Dyrektor Generalny

Mirosław Leszczyński, Dyrektor Generalny

John Deere tworzy środowisko pracy, w którym na pierwszym miejscu są ludzie. W takiej atmosferze pracownicy mają możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. W pełni skupiamy się na zarządzaniu rozwojem, wspieraniu talentów, zatrzymywaniu i komunikacji. Firma zachęca osoby do wychodzenia poza swoje horyzonty myślowe i poznawania nowych funkcjonalnych obszarów. Szczerze wierzę, że prawie każdy jest w stanie osiągnąć więcej, niż sądzi, ale to zależy od właściwego wsparcia ze strony kierownictwa.

Kliknij, aby zapoznać się z kolejnymi wypowiedziami