• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera
/ / / Dlaczego John Deere

Dlaczego John Deere

 

Dziś nasza planeta jest domem dla siedmiu miliardów ludzi, a do roku 2050 będzie nas dwa miliardy więcej, co będzie stanowić największe rolnicze wyzwanie jakiego świat dotychczas doświadczył. Właśnie dlatego potrzebujemy ponad 57 000 kobiet i mężczyzn w John Deere. W ponad 36 krajach na całym świecie pracujemy nad najbardziej zaawansowanym rolnictwem, pielęgnacją terenów zieleni, maszynami budowlanymi i leśnymi, tak zaprojektowanymi, by dotrzymać kroku gwałtownie rosnącemu, światowemu popytowi na żywność, błonnik i infrastrukturę.Twoje pomysły, doświadczenia i wyznawane wartości są dla John Deere bardzo ważne. Nasze podstawowe wartości — innowacyjność, jakość, rzetelność i zaangażowanie — pozwalają nam od samego początku tworzyć środowisko pracy w duchu kreatywności, innowacji i pracy zespołowej.

 

Codziennie wykonywana praca jest należycie wynagradzana: poprzez możliwości rozwoju zawodowego, doświadczenia w integracyjnej i zróżnicowanej kulturze, i oczywiście poprzez konkurencyjne płace i programy świadczeń.

 

Możliwości kariery i rozwoju osobistego
Rozwój kariery to prawdziwy atut pracy w John Deere. Chcemy, aby nasi pracownicy osiągnęli sukces – w pełni wykorzystali swój potencjał. W John Deere można uzyskać pomoc na wiele sposobów. Co więcej, przełożony będzie regularnie omawiać bieżące zadania i perspektywy na przyszłość. Opracowywane są plany działania, na które składają się takie elementy jak szkolenia, wewnętrzne obsadzanie stanowisk i przydzielanie zadań o wyższym stopniu odpowiedzialności.

 

John Deere University

John Deere University to wirtualna szkoła promująca ciągłe szkolenie dostosowane do strategicznego kierunku firmy. Ciągle rozwijamy uczelnie kształcące w zakresie najważniejszych dla nas funkcji i stanowisk, jak zarządzanie dostawami, marketing, sprzedaż, obsługa klienta oraz działanie z nią powiązane. Dwie dodatkowe uczelnie skupiają się na kompetencjach i umiejętnościach przywódczych istotnych dla wszystkich pracowników. Każda ścieżka edukacji może pomóc w zidentyfikowaniu czynności pozwalających spełnić osobiste i związane z konkretnym stanowiskiem potrzeby rozwojowe.

Samoocena

Poznaj siebie lepiej. Zainteresowania. Umiejętności. Twój prawdziwy potencjał. Nasze narzędzia do samooceny pomagają poznać własne zainteresowania i cele. Uzyskane spostrzeżenia można następnie przełożyć na plany rozwoju kariery.

Narzędzia do samooceny obejmują narzędzie 360° oraz narzędzie od oceny zachowania oraz listy wyznawanych wartości i zainteresowań. Kolejne narzędzie to analiza dopasowania stanowiska pozwalająca porównać dane w CV z umiejętnościami i doświadczeniami niezbędnymi na konkretnym stanowisku. Ponadto w naszej wewnętrznej sieci intranet można znaleźć dziesiątki łączy związanych z rozwojem kariery, w tym wskazówki dotyczące rozmów i poradn

Mentoring

Każdy pracownik może wybrać swojego osobistego mentora. Mentoring ma na celu rozwój umiejętności i kompetencji poszczególnych osób oraz całych grup dzięki osobistemu doświadczeniu doradcy. Platforma Mentoring John Deere pozwala pracownikom szukać mentorów poprzez wprowadzanie konkretnych słów kluczowych. Menotring może pomóc przełamać osobiste bariery, pozwala korzystać z doświadczenia współpracowników, budować sieci i powiązania oraz zdobywać wiedzę z innych obszarów działalności.

Wewnętrzne CV

Satysfakcja pracowników jest ważnym elementem naszej kultury korporacyjnej. Korzystając z naszego narzędzia „Wewnętrzne CV,” pracownicy mogą publikować własne CV w naszym systemie i przedstawić cele zawodowe i osobiste, a także umiejętności i kompetencje. Gdy firma będzie potrzebować osób na określone stanowiska, zatrudniający kierownicy lub pracownicy kadr mogą wyszukiwać i przeglądać CV zarejestrowane w systemie. Poza tym, pracownicy mogą także posłużyć się CV do ubiegania się o aktualnie oferowane stanowiska. Za pośrednictwem tego interaktywnego systemu, każdy ma równe szanse rozwoju zawodowego.

Różnorodna kultura promująca integrację
John Deere przywiązuje dużą wagę do różnorodności. Bez względu na rasę, wiarę, płeć, wiek lub niepełnosprawność — każdy jest mile widziany w John Deere. Zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami, którymi są innowacyjność, jakość, rzetelność i zaangażowanie, kierujemy się surowymi normami moralnymi i ekonomicznymi i nie ulega wątpliwości, że poczuwamy się do odpowiedzialności przedsiębiorczej. Ponieważ jesteśmy pomyślnie działającą firmą międzynarodową, międzykulturowa tolerancja i równość płci są podstawowymi czynnikami przyczyniającymi się do naszej wzajemnej interakcji. Tworzymy zespół pracowników, w którym wartość różnorodności i integracyjnego środowiska pracy jest dobrze rozumiana i doceniana.

 

Wynagrodzenie i świadczenia
Nasza filozofia dotycząca wynagrodzeń wynagradzanie wydajności. Filozofia ta obowiązuje w całej firmie — nagradzamy pracowników za wyniki indywidulane i ogólne firmy. Indywidualna wydajność wpływa na wynagrodzenie zasadnicze, natomiast wynagrodzenie zmienne zależy od wyników firmy. Naszym celem jest zachowanie konkurencyjności na każdym rynku. Po osiągnięciu maksymalnego wynagrodzenia zmiennego, całkowite wynagrodzenie jest wypłacane powyżej stawki rynkowej. Dodatkowe świadczenia finansowe i pozafinansowe również czynią John Deere preferowanym pracodawcą.